Krøniken

Løvbjerg-kæden har rødder tilbage til 1920’erne. Her opfører købmand Christian Løvbjerg en købmandsbutik i landsbyen Torsted, syd for Horsens.

Hans tre sønner - Carsten, Hans Jørgen og Knud - er i 1950’erne med til at præge udviklingen af selvbetjenings-butikker herhjemme, og i 1959 åbner familien Jyllands første supermarked i Silkeborg.

 

Som led i et planlagt generationsskifte træder tredje generation af købmandsfamilien - Erik og Jan C. Løvbjerg, sønner af Carsten Løvbjerg - ind i ejerskabet og arbejdet med kæden i 1989.

Løvbjerg er i dag Danmarks største familieejede supermarkedskæde.