Send uopfordret ansøgning

Er du interesseret i at søge i flere butikker, så vælg Hovedkontoret i listen ovenfor.
Filer skal være mindre end 2 MB.
Tilladte filtyper: txt rtf pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx
Filer skal være mindre end 2 MB.
Tilladte filtyper: txt rtf pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx

Samtykkeerklæringen

Med min ansøgning, giver jeg samtidig samtykke til, at Løvbjerg må opbevare og behandle mine personoplysninger.

Jeg kan til enhver tid tilbagekalde samtykket.

1. Kontaktoplysninger på dataansvarlige:
Løvbjerg A/S, Borgergade 12, 1., 8700 Horsens. CVR-nr.: 17888749 tlf. 7562 9855 mail til henvendelser vedr. persondata: gdpr@lovbjerg.dk.

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Vi indsamler og behandler dine personoplysninger i forbindelse med rekruttering og beder om samtykke til, at vi må opbevare din ansøgning i 6 måneder med henblik på eventuelt senere ansættelse.

3. Opbevaring af dine personoplysninger
Vi opbevarer dine personoplysninger i 6 måneder, hvorefter ansøgningen slettes.

4. Retten til at trække samtykke tilbage
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på ovenstående kontaktoplysninger.

5. Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne - bortset fra opbevaring - med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.