Persondatapolitik

Dataansvarlig

Gældende for Løvbjerg A/S, Borgergade 12, 1. sal, 8700 Horsens, CVR-nr. 17 88 87 49, mail gdpr@lovbjerg.dk.

Datapolitik

Vi tager beskyttelse af personoplysninger meget alvorligt. Formålet med denne persondatapolitik er, at informere dig om vores arbejdsmetoder og dine rettigheder. Vi opbevarer og behandler altid persondata i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning.

Hvilke personoplysninger behandler Løvbjerg A/S?

Løvbjerg A/S opbevarer og behandler kun de personoplysninger du har afgivet i forbindelse med din henvendelse.

Hvad bruger vi dine personoplysninger til?

Dine personoplysninger bruges kun til det formål, du har givet samtykke til.

Hvem modtager dine personoplysninger?

Løvbjerg A/S har adgang til dine personoplysninger. Hvis din henvendelse er angående en vare eller en ydelse, vil vi i nogle tilfælde videregive dine personoplysninger til leverandøren af varen eller ydelsen. Det vil kun ske med dit samtykke. Leverandøren er også forpligtiget til at beskytte dine personoplysninger, og må kun bruge dem til det formål de er videregivet til.

Hvor lagres dine personoplysninger?

Personoplysningerne lagres på servere i Danmark. Nogle personoplysninger administreres af tredjemand (databehandler), som opbevarer og behandler personoplysninger på Løvbjerg A/S's vegne i henhold til denne datapolitik og den gældende lovgivning om beskyttelse af persondata. Vi opbevarer kun personoplysningerne, så længe det er nødvendigt i forhold til de oplyste formål ovenfor. Herefter vil de blive slettet. Der vil ikke blive foretaget en automatiseret behandling af dine personoplysninger.

Hvordan beskytter vi personoplysninger?

Vi har i overensstemmelse med persondatalovens regler truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab. Vi opbevarer personoplysninger på vores egen eller en af vore forretningspartneres sikre servere.

Adgang til oplysninger

Du kan få oplyst, hvilke oplysninger vi har registreret om dig. Hvis du ønsker at modtage en kopi af disse oplysninger, skal du kontakte os på gdpr@lovbjerg.dk  eller skrive til os på adressen: Løvbjerg Supermarked A/S, Borgergade 12, 1. sal, 8700 Horsens. Ved ønske om mere end en kopi, kan vi opkræve et mindre administrationsgebyr til dækning af omkostningerne ved at sende de registrerede personoplysninger til dig. Du kan få urigtige oplysninger slettet eller korrigeret.

Yderligere information

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vores datapolitik, eller til hvordan vi bruger dine personoplysninger, kan du kontakte os på gdpr@lovbjerg.dk eller på adressen Løvbjerg Supermarked A/S, Borgergade 12, 1. sal, 8700 Horsens.

Du har ret til at klage

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynet kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk