Dansk familieejet siden 1926

Persondatapolitik

Løvbjerg Supermarked A/S, CVR: 1788 8749 er dataansvarlig for de oplysninger, som vi indsamler om dig. Vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Vi tager din databeskyttelse alvorligt, og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

Kontaktoplysninger

Hvis du ønsker at kontakte os angående vores behandling af dine personoplysninger, kan du gøre det på:
Løvbjerg Supermarked A/S, Borgergade 12 A, 1. sal, 8700 Horsens. Mail: gdpr@lovbjerg.dk

 

BEHANDLING AF PERSONDATA

Returnering af varer el. Tilmelding til nyhedsbreve

For at svare på din henvendelse eller returnere varer hos os, er det nødvendigt, at vi indsamler følgende personoplysninger om dig:

 • Navn, adresse, e-mail, telefonnummer, aktuel butik, underskrift og andre af dig selv afgivne oplysninger.

Personoplysninger om kunder indsamles til følgende formål:

 • Behandling af dit køb og levering af vores ydelse
 • Administration af din relation til os
 • Besvarelse af din henvendelse
 • Dokumentation for udbetaling af penge ved vare returnering

Disse oplysninger indsamles baseret på følgende retsgrundlag:

 • Samtykke
 • Retlig forpligtelse
 • Interesseafvejning

Oplysningerne opbevares kun i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og bag-grunden for opbevaring. Sletning sker:

 • I forbindelse med vare returnering vil dine oplysninger blive slettet efter maks. 6 måneder.
 • I forbindelse med henvendelser via hjemmeside og de sociale medier vil dine oplysning bli-ve slettet efter maks. 6 måneder efter endt samtale.
 • Nyhedsbrev: Når du afmelder dig og trækker dit samtykke tilbage.

Kontokunder

For at være kontokunde hos os, er det nødvendigt, at vi indsamler følgende personoplysninger om dig:

 • Firmanavn, navn, telefonnummer, e-mail, kundenummer, CVR-nummer, bankoplysninger og ønsket betalingsform.

Personoplysninger om kunder indsamles til følgende formål:

 • Administration af dine fremtidige købstransaktioner
 • Administration af din relation til os

Disse oplysninger indsamles baseret på følgende retsgrundlag:

 • Samtykke
 • Opfyldelse af kontrakt
 • Retslig forpligtigelse

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Typisk vil sletning sker efter 5 år i henhold til bogføringsloven.

Deltagelse i konkurrencer

For at deltage i konkurrencer hos os, er det nødvendigt, at vi indsamler følgende personoplysninger om dig:

 • Navn, adresse, telefonnummer, favorit butik og andre oplysninger modtaget af dig. 

Personoplysninger indsamles til følgende formål:

 • Udtrækning af vindere
 • Udlevering af præmier

Disse oplysninger indsamles baseret på følgende retsgrundlag:

 • Samtykke
 • Interesseafvejning

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Sletning sker:

 • Fysiske konkurrencer: lige efter udtrækning, med mindre du vinder, så gemmes dine oplys-ninger så længe der er reklamationsret på præmien.
 • Konkurrencer på Facebook og hjemmesiden: efter 6 måneder, med mindre du vinder, så gemmes dine oplysninger så længe der er reklamationsret på præmien.

Leverandører og samarbejdspartnere

For at være leverandør og samarbejdspartner hos os, er det nødvendigt at, vi indsamler følgende personoplysninger om dig:

 • Firmanavn, navn, adresse, telefonnummer, e-mail, CVR nr., handelshistorik og bankoplys-ninger

Personoplysninger om leverandører og samarbejdspartnere indsamles til følgende formål:

 • Behandling af vores køb/ydelser
 • Administration af din relation til os

Disse oplysninger indsamles baseret på følgende retsgrundlag:

 • Samtykke
 • Opfyldelse af kontrakt.
 • Retlig forpligtelse

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Typisk vil oplysninger vedr. leverandører blive slettet efter 5 år jf. bogføringsloven.

ØVRIGE OPLYSNINGER OM BEHANDLING

Sikkerhed

Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hæn-deligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Dataminimering

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være bestemt af behovet for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse. 

Data holdes ajour

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer, så sørger vi for at opdatere dine persondata. Hvis vi selv bliver opmærksomme på, at data ikke er korrekte, opdaterer vi oplysningerne og giver dig meddelelse om dette.

Videregivelse af oplysninger

Vi benytter en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data, herunder leverandører af it-løsninger og systemer. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke an-vende dem til deres egne formål. I relevante tilfælde videregives data til:

 • Databehandlere, f.eks IT leverandører som led i drift og support af vores systemer.
 • Vores samarbejdspartnere i form af leverandører og underleverandører af varer og tjene-steydelser til dig på vegne af os, f.eks ved reklamation over en vare.
 • Revisorer, advokater og andre rådgivere.
 • Offentlig myndighed, hvor lovgivningen foreskriver det.

Vi anvender kun databehandlere i EU eller sikre tredjelande, samt virksomheder i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse. Som databehandlere i lande uden for EU benyt-tes Facebook (Data fra vores facebookside) som er medlem af US Privacy Shield.

DINE RETTIGHEDER

 • Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine per-sondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.
 • Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretnings-hemmeligheder og immaterielle rettigheder.
 • Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.
 • I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker et eventuelt afgivet samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.
 • Du har mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet.
 • Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, un-dersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kon-taktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.
 • Du har mulighed for at benytte dig af dataportabilitet, i så fald du ønsker dine oplysninger flyttet til en anden dataansvarlig eller databehandler.
 • Vi sletter af egen drift dine persondata, når de ikke længere er nødvendige for det formål, som de er indsamlet til.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.